Skip Navigation Linksoffertes1023-4785

Voor prijsaanvragen of algemene informatie kan u steeds terecht bij:

 

Kenny Maes                                                  Sonja Van Herck

e-mail: kenny@apton.be                                  e-mail: sonja@apton.be

tel: + 32 (0) 15 29 38 30                                  tel: + 32 (0) 15 29 38 30

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Onze facturen zijn betaalbaar op vervaldag, aangegeven op de factuur.
2.Protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum en onder vermelding van de datum en het nummer van de factuur.
3.Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn na de factuurdatum is automatisch en zonder in gebrekenstelling op het factuurbedrag of op het saldo een nalatigheidintrest verschuldigd van 12%. Tevens zal het factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%.
4.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

Verzekering

Alle transporten vallen onder de algemene geldende CMR condities. Dit geldt voor zowel de goederen als voor het innen van de eventuele remboursementen max. 2.500 euro.